ochrona środowiska

O zagrożeniu smogowym i bardzo wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza w Polsce mówi się niemal codziennie. Nic dziwnego, że regiony najbardziej zagrożone zjawiskiem smogu rozpoczynają ofensywę przeciwko trucicielom. Jako pierwszy z inicjatywą wystąpił region Małopolski, której radni sejmiku województwa uchwalili regulację prawną, nakazującą od 1 lipca 2017 r. montaż w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego najnowszych typów pieców i kotłów grzewczych i skutkującą jednocześnie zakazem instalacji urządzeń innych, niż spełniające wymogi unijnych rozporządzeń projektu ECODESIGN. Oznacza to konieczność wymiany już funkcjonujących urządzeń grzewczych objętych polską normą techniczną PN EN 303-5:2012 w klasie 3, 4 (a w nieodległej perspektywie również 5) i, przede wszystkim, niezwłoczną wymianę pieców i kotłów pozaklasowych, tzw. kopciuchów. Według regulacji ECODESIGN nowoczesne piece i kotły przy maksymalnej (ale i średniej) pracy nie mogą emitować pyłów na poziomie wyższym, niż 40 mg/m³. To niezmiernie istotne rozwiązanie, bowiem piece i kotły z rzadka pracują w trybie pełnej mocy, a pracując w trybie średnim wzrasta ich emisja pyłów do środowiska. ECODESIGN wprowadza też ograniczenia w emisji tlenków azotu i w jego zamierzeniu, do 2020 r. wszystkie urządzenia grzewcze sprzedawane na terenie Unii Europejskiej muszą spełniać omawiane normy emisji. Uchwała małopolskiego sejmiku wprowadza jeszcze jedną, ale niezmiernie ważną regulację. Otóż zabrania ona wykorzystywania do celów grzewczych paliwa o niskiej jakości, przede wszystkim odpadów węglowych, mułów i flotów węglowych, zawierających duży procent zanieczyszczeń i przez to szkodzących środowisku. Uchwała nakazuje również sezonowanie drewna i biomasy do wilgotności nie większej niż 20% (palenie mokrym drewnem również powoduje zwiększoną emisję szkodliwych substancji). Należy się spodziewać, że podobne regulacje przyjmą i inne regiony Polski, zalecając wymianę funkcjonujących pieców. Ale na jakie urządzenie wymienić „kopciucha”?

Piece EG PELLET MINI

Urządzenia zgodne z projektem ECODESIGN są przystosowane do zasilania paliwem alternatywnym do węgla, o zmniejszonej zawartości szkodliwych substancji, na przykład biomasą, ekogroszkiem czy pelletem. Jednym z takich urządzeń jest EG PELLET MINI. Urządzenie to jest w pełni zautomatyzowane (wystarczy wsypać pellet do zasobnika, maszyna sama go pobierze i poda do palnika typu zrzutkowego; maszyna oferuje również automatyczne rozpalanie) i wydajne (dzięki płomiennikowej konstrukcji wymiennika ciepła). Piec EG PELLET MINI posiada również dodatkowy ruszt do spalania drewna, co czyni go bardziej uniwersalnym od analogicznych urządzeń w tej klasie grzewczej. Sterowanie nim jest bardzo intuicyjne, można go łatwo rozbudować o dodatkowe moduły grzewcze, moduł GSM oraz możliwość łączenia z internetem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *