ekoprojekt

Ekoprojekt to potoczna nazwa Dyrektywy ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektowania dla produktów związanych z energią. Ta regulacja prawna jest próbą obniżenia emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń na terenie Unii Europejskiej o 20% do 2020 roku. Wiąże się z nałożeniem na producentów wyrobów związanych z energią obowiązków wdrożenia rozwiązań technicznych, materiałowych, konstrukcyjnych i informacyjnych, mających doprowadzić do wspomnianego celu. Ekoprojekt jest dokumentem szerokiego zakresu, dotyczy bowiem wyrobów związanych z wytworem, zużywaniem, przekazywaniem i pomiarem energii mających duży potencjał ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz produktów związanych z energią pośrednio: stolarki otworowej, materiałów izolacyjnych, materiałów budowlanych etc. Jest jednak regulacją ogólną, nakreślającą jedynie rozwiązania. Te wdrażane są przez przepisy wykonawcze do Dyrektywy, a mianowicie: Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu kotłów na paliwa stałe oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających: kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne. Jak przepisy te znajdują zastosowanie wobec producentów kotłów? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Nowe regulacje wobec producentów kotłów

Omawiane przepisy zawierają wytyczne dotyczące kotłów na paliwo stałe lub zestawów zawierających taki kocioł. Moce znamionowe określające rodzaje urządzeń różne są dla poszczególnych regulacji (do 70 kW i do 500 kW). Przepisy te wymagają oznaczenia produktów wg klasyfikacji efektywności energetycznej (od A+++ do G – najniższej), ponadto wskazania producenta kotłów, typ produktu, funkcję, moc nominalną i poziom generowanego przez urządzenie hałasu. Co do kwestii technicznych, regulacje wobec producentów kotłów wyznaczają normy funkcjonalne dla określonych typów kotłów (ładowanych automatycznie i ręcznie). Normy te obejmują minimalną sezonową efektywnością grzewczą pomieszczeń, poziomy emisji cząstek stałych (pyły), normy emisji gazów i organicznych związków gazowych. Co te regulacje oznaczają dla klientów pragnących kupić kocioł do ogrzewania swoich gospodarstw? Nabędą oni produkt, który jest zgodny z normami unijnymi, oznakowany w przejrzysty sposób oraz zaprojektowany i wykonany tak, aby urządzenie miało jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko, tak w zakresie jego działania (użytkowanie, przeglądy, utylizacja), jak i w zakresie emisji szkodliwych substancji. Przepisy wchodzą w całości w życie od 2020 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *